Rolnictwo

Sadownictwo

Warzywnictwo

Dom i ogród

Rolnictwo ekologiczne

Chemia przemysłowa

Newsletter

Wyślij swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości na temat nowości, promocji i spotkań.

Pobierz w pliku

Chemia przemysłowa

WYKAZ PRODUKTÓW CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

I. WODOROZCIEŃCZALNE CHŁODZIWA DO OBRÓBKI SKRAWANIEM METALI

lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
1.

Biosynt Optimal

Chłodziwo syntetyczne typu powierzchniowo-czynnego

Do obróbki skrawaniem żeliwa i stali jako ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania. Można stosować także w procesach obróbki skrawaniem szkła. Zalecana koncentracja roztworu roboczego przy cięciu, wierceniu, frezowaniu i szlifowaniu szkła: 3 – 10%.

24 kg (bezzwrotne)

35 kg (bezzwrotne)

Inne uzgodnione z Nabywcą

BIOSYNT OPTIMAL zawiera w swoim składzie wysokoefektywne bezazotynowe inhibitory korozji, syntetyczne dodatki smarne , dodatki poprawiające własności myjące oraz dodatki organiczne zapobiegające tworzeniu się aerozoli na stanowisku pracy. BIOSYNT OPTIMAL zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym.

2.  

Biosynt Special

Chłodziwo syntetyczne

Do obróbki skrawaniem żeliwa i stali jako ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania. Można stosować także w procesach obróbki skrawaniem szkła. Zalecana koncentracja roztworu roboczego przy cięciu, wierceniu, frezowaniu i szlifowaniu szkła: 4 – 10%.

24 kg (bezzwrotne)

35 kg (bezzwrotne)

230 kg

Inne uzgodnione z Nabywcą

BIOSYNT SPECIAL zawiera w swoim składzie bezazotynowe inhibitory korozji, syntetyczne dodatki smarne i dodatki organiczne zapobiegające tworzeniu się aerozoli na stanowisku pracy. BIOSYNT SPECIAL zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym.

3.

Ekobiocol AK

Chłodziwo syntetyczne typu powierzchniowo-czynnego

Przeznaczony jest w formie roztworu wodnego do obróbki skrawaniem żeliwa i stali jako ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania. Można stosować także w procesach obróbki skrawaniem szkła. Zalecana koncentracja roztworu roboczego przy cięciu, wierceniu, frezowaniu i szlifowaniu szkła:3 – 8%.

24 kg (bezzwrotne)

35 kg (bezzwrotne)

230 kg

Inne uzgodnione z Nabywcą

EKOBIOCOL AK zawiera w swoim składzie pakiet wysokoefektywnych bezazotynowych inhibitorów korozji, antykorozyjne emulgatory jonowe i niejonowe, dodatki poprawiające własności smarne, dodatki przeciwpienne i biobójcze oraz dodatki zapobiegające tworzeniu się aerozoli na stanowisku pracy. EKOBIOCOL AK zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym.

4.

Ekobiocol AK II

Chłodziwo półsyntetyczne

Przeznaczony jest do obróbki skrawaniem i plastycznej metali jako ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania.

21 kg (bezzwrotne)

31 kg (bezzwrotne)

210 kg (zwrotne)

Inne uzgodnione z Nabywcą

Olej emulgujący EKOBIOCOL AK II zawiera pakiet bezazotynowych inhibitorów korozji, antykorozyjne jonowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, wysokorafinowany olej mineralny, dodatki smarne, antypienne i biobójcze. EKOBIOCOL AK II zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym.

5.

Ekobiocol AK Special

Chłodziwo półsyntetyczne

Przeznaczony jest do obróbki skrawaniem i plastycznej metali jako ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania. 

20 kg (bezzwrotne)

31 kg (bezzwrotne)

210 kg

Inne uzgodnione z Nabywcą 

Olej emulgujący EKOBIOCOL AK SPECIAL zawiera pakiet bezazotynowych inhibitorów korozji, antykorozyjne jonowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, wysokorafinowany olej mineralny, dodatki smarne, antypienne i biobójcze. EKOBIOCOL AK SPECIAL zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym. 

6.

Ekobiocol EP

Chłodziwo półsyntetyczne 

Przeznaczony jest do obróbki skrawaniem i plastycznej metali jako ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania. 

20 kg (bezzwrotne)

31 kg (bezzwrotne)

210 kg

Inne uzgodnione z Nabywcą 

Olej emulgujący EKOBIOCOL EP zawiera pakiet bezazotynowych inhibitorów korozji, antykorozyjne jonowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, wysokorafinowany olej mineralny, bezchlorowe dodatki smarne, antypienne i biobójcze.EKOBIOCOL EP zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym. 

7.  Ekobiocol S

Chłodziwo wysokoolejowe

Przeznaczony jest do obróbki metali skrawaniem jako ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania. 

17 kg (bezzwrotne)

27 kg (bezzwrotne)

180 kg

Inne uzgodnione z Nabywcą 

Olej emulgujący EKOBIOCOL S zawiera wysokorafinowaną bazę olejową, surfaktanty jonowe i niejonowe, wysokoefektywne bezazotynowe inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności smarne, dodatki przeciwpienne i stabilizujące. Zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym. 

8.

Ekobiocol AL

Chłodziwo półsyntetyczne 

Przeznaczony jako ciecz chłodząco - smarująca do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej aluminium i jego stopów. 

21 kg (bezzwrotne)

31 kg (bezzwrotne)

210 kg

Inne uzgodnione z Nabywcą 

Olej emulgujący EKOBIOCOL AL zawiera pakiet bezazotynowych inhibitorów korozji, antykorozyjne jonowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, wysokorafinowany olej mineralny, bezchlorowe dodatki smarne, antypienne i biobójcze.EKOBIOCOL AL zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym.Jest dobrze zabezpieczony przed skażeniem bakteryjnym i grzybowym, co powoduje znaczne wydłużenie czasu eksploatacji chłodziwa. 

 

II. NIEEMULGUJĄCE OLEJE DO OBRÓBKI SKRAWANIEM METALI

lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
9.

Ekobiotenol D

EKOBIOTENOL D należy stosować w stanie dostawy. Jego stosowanie pozwala na uzyskanie gładkości dogładzanych powierzchni w klasie chropowatości 11÷13, tj. w zakresie chropowatości powierzchni Ra=0,06 – 0,02. Znajduje zastosowanie w procesach obróbki skrawaniem takich, jak: docieranie [lapping], gładzenie [honing] i dogładzanie [superfinish].

20 l (bezzwrotne)

30 l (bezzwrotne)

200 l

1000 l

Inne uzgodnione z Nabywcą

EKOBIOTENOL D jest bezzapachowym olejem nieemulgującym do dogładzania [honowania] detali stalowych i żeliwnych. Zawiera bezzapachowy, wysokorafinowany i odaromatyzowany bazowy olej mineralny oraz dodatki poprawiające własności smarne, antykorozyjne, przeciwutleniające i antypienne. Lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC:

poniżej 6 mm2/s.

 

III. INHIBITORY KOROZJI DO UKŁADÓW WODNYCH

lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
10.

Inhibitor BA-E

INHIBITOR BA-E stosuje się jako dodatek do wszelkiego typu płynów obróbkowych (zarówno bezazotynowych, jak i zawierających azotyn) w przemyśle maszynowym i elektromaszynowym. Efektywnie spełnia swą funkcję dodatku podnoszącego antykorozyjność, trwałość, pH i stabilność cieczy obróbkowych. Jest także bazowym inhibitorem korozji do komponowania syntetycznych i półsyntetycznych chłodziw obróbkowych.

INHIBITOR BA-E jest doskonałym składnikiem antykorozyjnym w procesach obróbki powierzchniowej detali stalowych na mokro i przy obróbce wibrościernej. 0,2 – 2%

Jako dodatek do chłodziw obróbkowych: w stężeniu 0,2- 2%

Jako dodatek do pasywacji detali stalowych w myjkach: w stężeniu 2- 7%

Jako dodatek do pasywacji detali stalowych w piecach

hartowniczych po odpuszczaniu: w stężeniu 2 – 15%

25 kg (bezzwrotne)

35 kg (bezzwrotne)

Inne uzgodnione z Nabywcą

INHIBITOR BA-E jest prostym bezazotynowym inhibitorem korozji typu karboksylanów amoniowych. Produkt nie zawiera związków chloru, metali ciężkich, chromianów, siarki (w tym podatnych na rozkład mikrobiologiczny kwasów sulfonowych oraz ich estrów i soli) oraz fosforanów organicznych i nieorganicznych. Zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym.

11.  

Koncentrat Inhibitorowy AK

 

Badanie szczelności wszelkiego typu zbiorników i pomp wszędzie tam, gdzie ciecz kontrolna musi być przezroczysta.

Korekta własności antykorozyjnych wodorozcieńczalnych chłodziw obróbkowych.

Komponent antykorozyjny we wszelkiego typu kąpielach wodnych.

Wysokoefektywny inhibitor korozji do komponowania koncentratów chłodziw syntetycznych i olejów emulgujących.

Komponent antykorozyjny we wszystkich procesach obróbki powierzchniowej prowadzonych na mokro.

25 kg (bezzwrotne)

35 kg (bezzwrotne)

Inne uzgodnione z Nabywcą

KONCENTRAT INHIBITOROWY AK nie zawiera amin drugorzędowych. W odróżnieniu od podobnych produktów krajowych KONCENTRAT INHIBITOROWY AK zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin - związków o znanym działaniu rakotwórczym.

12.

Koncentrat Inhibitorowy BA

Do pasywacji detali stalowych przed odpuszczaniem

w procesie obróbki cieplnej:w stężeniu 3 - 6 %.

Jako dodatek antykorozyjny do płynów myjących

alkalicznych i emulsyjnych (we wszelkiego typu myjkach):w stężeniu 0,5 – 2,0 %

Jako dodatek do konserwacji krótkoterminowej detali stalowych i żeliwnych w agregatach mechanicznych: w stężeniu 0,5 – 2,0 %

24 kg (bezzwrotne)

35 kg (bezzwrotne)

Inne uzgodnione z Nabywcą

Składniki koncentratu są odporne na wysokie temperatury rzędu 500oC i nie zmieniają swoich własności w czasie długotrwałego ogrzewania do tej temperatury.

Koncentrat nie zawiera substancji palnych, trucizn i środków szkodliwych. Może być przechowywany w temperaturze powyżej 0oC. Składniki koncentratu są zgodne ze wszystkimi typowymi chłodziwami emulsyjnymi, półsyntetycznymi i syntetycznymi. Przenosząc się na hartowanych detalach do tych chłodziw dodatkowo je uzdatniają antykorozyjnie oraz poprawiają ich stabilność, pH, trwałość, zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybowe.

13.

Koncentrat Inhibitorowo-Biocydowy AK/BIO

Przeznaczony do korekt antykorozyjnych i antybakteryjnych wszelkiego rodzaju wodorozcieńczalnych cieczy obróbkowych syntetycznych i emulsyjnych.

Uzgodnione z Nabywcą

Pakiet organicznych inhibitorów korozji i biocydów. Zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym.

14.

Koncentrat Inhibitorowy SF

Może być stosowany jako dodatek do wszelkiego typu azotynowych i bezazotynowych płynów obróbkowych w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym.

Jest doskonałym komponentem antykorozyjnym w procesach obróbki powierzchniowej detali stalowych na mokro oraz przy obróbce wibrościernej.

Jako dodatek do chłodziw obróbkowych: w stężeniu 0,2 – 1,0 %

Jako dodatek do pasywacji detali stalowych w myjkach: w stężeniu 2 – 5 %

Jako dodatek do pasywacji detali stalowych w piecach hartowniczych po odpuszczaniu: w stężeniu

2 – 10 %

Do wszelkich wodnych pasywacji krótkoterminowych detali stalowych i mosiężnych: w stężeniu 2 -5 %

Do pasywacji długoterminowej: w stężeniu 15 – 25 %

Najefektywniejszym zastosowaniem KONCENTRATU INHIBITOROWEGO SF jest stosowanie go do korekty antykorozyjności chłodziw w miarę pogarszania się tego parametru.

25 kg (bezzwrotne)

35 kg (bezzwrotne)

Inne uzgodnione z Nabywcą

KONCENTRAT INHIBITOROWY SF jest biostabilny w koncentracie i praktycznie całkowicie biodegradowalny po odpowiednim rozcieńczeniu w ściekach. Jest ekologicznie czysty – nie zawiera azotynów, fosforanów organicznych i nieorganicznych, związków chloru, metali ciężkich, chromianów i siarki (w tym podatnych na rozkład mikrobiologiczny kwasów sulfonowych oraz ich estrów i soli). Zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin - związków o znanym działaniu rakotwórczym.

Jest bardzo wydajny, łatwo usuwalny nawet letnią wodą, trwały w temperaturach ujemnych (do -10oC). Nadaje się rożnego typu wód (o twardości 5-20on). Można go mieszać z chłodziwami emulsyjnymi i roztworowymi, podnosząc ich antykorozyjność, trwałość, pH, stabilność, zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybowe

 

15.

Ekobiocol EP

Koncentrat Inhibitorowo-Biocydowo-Myjący SF/BIO

Przeznaczony do mycia i dezynfekcji układów chłodzenia przed wymianą cieczy obróbkowej.

Uzgodnione z Nabywcą

Pakiet organicznych inhibitorów korozji i biocydów. Zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym.

 

IV. POZOSTAŁE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU METALOWEGO

lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
16.

Biosynt W

Środek zapobiegający przywieraniu odprysków spawanego metalu i elektrod do powierzchni spawanej w procesach spawania elektrycznego. Stosuje się bez rozcieńczania z wodą ( w stanie dostawy).

5 l (bezzwrotne)

20 l (bezzwrotne)

30 l (bezzwrotne)

Inne uzgodnione z Nabywcą  

W skład BIOSYNTU W wchodzą: syntetyczny dodatek antyadhezyjny, niejonowe środki powierzchniowo-czynne (ułatwiające zmywanie BIOSYNTU W nawet zimną wodą), wysokoefektywne, bezazotynowe inhibitory korozji i substancje konserwujące oraz woda. Nie zawiera olejów mineralnych (parafinowych i naftenowych) oraz metylosilikonowych. Jest niepalny i nietoksyczny. W procesie spawania nie wydziela oparów drażniących drogi oddechowe spawacza i jest praktycznie bezzapachowy.

17.  

Biosynt W Koncentrat 

Koncentrat do rozcieńczania wodą wodociągową ( w proporcji 7 części wody + 3 części Koncentratu)

5 l (bezzwrotne)

20 l (bezzwrotne)

30 l (bezzwrotne)

Inne uzgodnione z Nabywcą

W skład BIOSYNTU W wchodzą: syntetyczny dodatek antyadhezyjny, niejonowe środki powierzchniowo-czynne (ułatwiające zmywanie BIOSYNTU W nawet zimną wodą), wysokoefektywne, bezazotynowe inhibitory korozji i substancje konserwujące oraz woda. Nie zawiera olejów mineralnych (parafinowych i naftenowych) oraz metylosilikonowych. Jest niepalny i nietoksyczny.

 

V. PRODUKTY ANTYADHEZYJNE DLA PRZEMYSŁU PREFABRYKACJI ELEMENTÓW BETONOWYCH I BUDOWNICTWA DROGOWEGO

lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
18.

Biosynt MB-80

Stosowany w postaci 10- 20 % emulsji wodnej zapobiega przyleganiu masy asfaltowej do powierzchni maszyn i urządzeń stosowanych w wytwórniach mas bitumicznych.

BEZAKCYZOWY!

20 l (bezzwrotne)

30 l (bezzwrotne)

200 l (bezzwrotne)

1000 l

Inne uzgodnione z Nabywcą

BIOSYNT MB-80 zawiera pochodne naturalnych kwasów tłuszczowych, mono- i polialkohole, surfaktanty jonowe i niejonowe, wysokoefektywne bezazotynowe inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności antyadhezyjne i dodatki przeciwpienne. BIOSYNT MB-80 tworzy z wodą emulsje o wydłużonej trwałości i doskonałych własnościach antyadhezyjnych. BIOSYNT MB-80 jest produktem biodegradowalnym (koncentrat: powyżej 80% według danych literaturowych).

19.  

Ekobiocol MB

Stosowany w postaci 10 – 20 % emulsji wodnej zapobiega przyleganiu masy asfaltowej do powierzchni maszyn i urządzeń stosowanych w wytwórniach mas bitumicznych.

20 l (bezzwrotne)

30 l (bezzwrotne)

200 l

1000 l

Inne uzgodnione z Nabywcą

Olej emulgujący EKOBIOCOL MB zawiera wysokorafinowaną bazę olejową, surfaktanty jonowe i niejonowe, wysokoefektywne bezazotynowe inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności antyadhezyjne i dodatki przeciwpienne. Nie zawiera etoksylowanych nonylofenoli. Tworzy z wodą mleczne emulsje o wydłużonej trwałości i doskonałych własnościach antyadhezyjnych.

20.

Ekobiotenol BET-B

Reaktywny nieemulgujący olej antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

20 l (bezzwrotne)

30 l (bezzwrotne)

200 l

1000 l

Inne uzgodnione z Nabywcą  

Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, zwilżających, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy.

Może być nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli.

Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu. Lepkość kinematyczna w 20 oC : 5 – 15 mm2/s.

21.

Ekobiotenol BET-K

Reaktywny nieemulgujący olej antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

20 l (bezzwrotne)

30 l (bezzwrotne)

200 l

1000 l

Inne uzgodnione Nabywcą

Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, zwilżających, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy.

Może być nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli.

Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu. Lepkość kinematyczna w 20 oC : 26 – 40 mm2/s 

22.

Ekobiotenol BET-K/NL

Reaktywny nieemulgujący olej antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

20 l (bezzwrotne)

30 l (bezzwrotne)

200 l

1000 l

Inne uzgodnione z Nabywcą

Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną i nie zawierającą rakotwórczych węglowodorów aromatycznych bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy.

Może być nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli.

Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu. Lepkość kinematyczna w 20 oC : 16 – 25 mm2/s.

23.

Ekobiotenol BET-B/R

 

 Reaktywny nieemulgujący olej antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

BEZAKCYZOWY!

20 l (bezzwrotne)

30 l (bezzwrotne)

200 l

1000 l

Inne uzgodnione z Nabywcą

 

 Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, zwilżających, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy.

Może być nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli.

Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu. Lepkość kinematyczna w 20 oC : 5 – 15 mm2/s

24.

Ekobiotenol BET-K/R

Reaktywny nieemulgujący olej przeznaczony do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

BEZAKCYZOWY!

 

20 l (bezzwrotne)

30 l (bezzwrotne)

200 l

1000 l

Inne uzgodnione z Nabywcą

Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, zwilżających, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy.

Może być nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli.

Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu. Lepkość kinematyczna w 20 oC : 26 – 40 mm2/s

25.

Ekobiotenol BET-K/NL/R

 

Reaktywny nieemulgujący olej antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

BEZAKCYZOWY!

20 l (bezzwrotne)

30 l (bezzwrotne)

200 l

1000 l

Inne uzgodnione z Nabywcą

Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną i nie zawierającą rakotwórczych węglowodorów aromatycznych bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy.

Może być nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli.

Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu. Lepkość kinematyczna w 20 oC :16 – 25 mm2/s

 

VI. OLEJE DO SMAROWANIA UKŁADÓW TNĄCYCH W PILARKACH SPALINOWYCH

lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
26.

Ekobiotenol VG 46

Nowoczesny, biodegradowalny olej do smarowania układów tnących w pilarkach spalinowych używanych w leśnictwie.

1 l (bezzwrotne)

2 l (bezzwrotne)

5 l (bezzwrotnie)

20 l (bezzwrotnie)

30 l (bezzwrotnie)

Inne uzgodnione z Nabywcą  

EKOBIOTENOL VG 46 nie zawiera olejów mineralnych. Nie działa destrukcyjnie na tworzywa sztuczne. Ma dużą przyczepność do układu tnącego, co sprzyja jego minimalnemu zużyciu. Zachowuje swoje właściwości smarne również w temperaturach ujemnych. Doskonale chroni układ tnący pilarki przed zatarciem. Jest zabezpieczony przed utlenianiem się komponentów organicznych.

Produkt oparty jest całkowicie na surowcach naturalnych, co stanowi gwarancję, że jest praktycznie w 100% biodegradowalny, nawet w przypadku awaryjnych wycieków. Ponadto, po dostaniu się do gleby, nie tylko jej nie zanieczyszcza, nie skaża, ale stanowi doskonałą pożywkę organiczną dla mikroorganizmów glebowych i flory leśnej.

27.  

Ekobiotenol 68 M

Nowoczesny, wysokoudodatkowany olej mineralny do smarowania układów tnących w pilarkach spalinowych używanych w leśnictwie.

1 l (bezzwrotne)

2 l (bezzwrotne)

5 l (bezzwrotnie)

20 l (bezzwrotnie)

30 l (bezzwrotnie)

Inne uzgodnione z Nabywcą

EKOBIOTENOL 68 M nie zawiera substancji szkodliwych. Nie działa destrukcyjnie na tworzywa sztuczne. Ma dużą przyczepność do układu tnącego, co sprzyja jego minimalnemu zużyciu. Zachowuje swoje właściwości smarne również w temperaturach ujemnych. Doskonale chroni układ tnący pilarki przed zatarciem. Jest zabezpieczony przed utlenianiem się. Nie zawiera chlorowych dodatków smarnych.

 

VII. POZOSTAŁE PRODUKTY CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
28.

Biosynt M

Środek pomocniczy dla przemysłu gumowego, zapobiegający sklejaniu się kontaktujących się ze sobą powierzchni gumowych.

21 kg (bezzwrotne)

31 kg (bezzwrotne)

Inne uzgodnione z Nabywcą

 

BIOSYNT M jest wodnym roztworem niejonowych i jonowych substancji powierzchniowo--czynnych. W temperaturze pokojowej jest żółtą, lepką cieczą o zapachu charakterystycznym dla użytych surowców. Według danych literaturowych BIOSYNT M jest produktem o wysokiej biodegradowalności.

 

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.