Rolnictwo

Sadownictwo

Warzywnictwo

Dom i ogród

Rolnictwo ekologiczne

Chemia przemysłowa

Newsletter

Wyślij swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości na temat nowości, promocji i spotkań.

Pobierz w pliku

Chemia przemysłowa

 

Z dniem 10 kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy jako Przedsiębiorstwo Ekologiczne „Ekoflora” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością decyzje z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w sprawie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Numer akcyzowy składu podatkowego: PL06100007308, numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy: PL06100004204.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 15 kwietnia 2020 r. wznowiliśmy produkcję i dostarczanie preparatów smarowych (oleje, chłodziwa i inhibitory korozji) pod warunkami przestrzegania odpowiednich przepisów Ustawy o podatku akcyzowym związanych z prowadzeniem składu podatkowego.

 

Wszystkie nasze produkty (poza preparatem Biosynt W) są zakwalifikowane jako preparaty smarowe o kodzie CN 3403, na które to Ustawodawca nałożył podatek akcyzowy.

 

WYKAZ PRODUKTÓW CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

 I. WODOROZCIEŃCZALNE CHŁODZIWA DO OBRÓBKI SKRAWANIEM METALI

Lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
1.

Biosynt Optimal

Chłodziwo syntetyczne typu powierzchniowo-czynnego

Do obróbki skrawaniem żeliwa i stali jako ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania. Można stosować także w procesach obróbki skrawaniem szkła. Zalecana koncentracja roztworu roboczego przy cięciu, wierceniu, frezowaniu i szlifowaniu szkła: 3 – 10%.

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

BIOSYNT OPTIMAL zawiera w swoim składzie wysokoefektywne bezazotynowe inhibitory korozji, syntetyczne dodatki smarne , dodatki poprawiające własności myjące oraz dodatki organiczne zapobiegające tworzeniu się aerozoli na stanowisku pracy. BIOSYNT OPTIMAL zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym.

2.  

Biosynt Special

Chłodziwo syntetyczne

Do obróbki skrawaniem żeliwa i stali jako ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania. Można stosować także w procesach obróbki skrawaniem szkła. Zalecana koncentracja roztworu roboczego przy cięciu, wierceniu, frezowaniu i szlifowaniu szkła: 4 – 10%.

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

BIOSYNT SPECIAL zawiera w swoim składzie bezazotynowe inhibitory korozji, syntetyczne dodatki smarne i dodatki organiczne zapobiegające tworzeniu się aerozoli na stanowisku pracy. BIOSYNT SPECIAL zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym.

3.

Ekobiocol AK Special

Chłodziwo półsyntetyczne

Przeznaczony jest do obróbki skrawaniem i plastycznej metali jako ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania. 

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

Olej emulgujący EKOBIOCOL AK SPECIAL zawiera pakiet bezazotynowych inhibitorów korozji, antykorozyjne jonowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, wysokorafinowany olej mineralny, dodatki smarne, antypienne i biobójcze. EKOBIOCOL AK SPECIAL zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym. 

4.

Ekobiocol EP

Chłodziwo półsyntetyczne 

Przeznaczony jest do obróbki skrawaniem i plastycznej metali jako ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania. 

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

Olej emulgujący EKOBIOCOL EP zawiera pakiet bezazotynowych inhibitorów korozji, antykorozyjne jonowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, wysokorafinowany olej mineralny, bezchlorowe dodatki smarne, antypienne i biobójcze.EKOBIOCOL EP zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin – związków o znanym działaniu rakotwórczym. 

 

II. INHIBITORY KOROZJI DO UKŁADÓW WODNYCH

Lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
5.  

Koncentrat Inhibitorowy AK

 

Badanie szczelności wszelkiego typu zbiorników i pomp wszędzie tam, gdzie ciecz kontrolna musi być przezroczysta.

Korekta własności antykorozyjnych wodorozcieńczalnych chłodziw obróbkowych.

Komponent antykorozyjny we wszelkiego typu kąpielach wodnych.

Wysokoefektywny inhibitor korozji do komponowania koncentratów chłodziw syntetycznych i olejów emulgujących.

Komponent antykorozyjny we wszystkich procesach obróbki powierzchniowej prowadzonych na mokro.

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

KONCENTRAT INHIBITOROWY AK nie zawiera amin drugorzędowych. W odróżnieniu od podobnych produktów krajowych KONCENTRAT INHIBITOROWY AK zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin - związków o znanym działaniu rakotwórczym.

6.

Koncentrat Inhibitorowy BA

Do pasywacji detali stalowych przed odpuszczaniem

w procesie obróbki cieplnej:w stężeniu 3 - 6 %.

Jako dodatek antykorozyjny do płynów myjących

alkalicznych i emulsyjnych (we wszelkiego typu myjkach):w stężeniu 0,5 – 2,0 %

Jako dodatek do konserwacji krótkoterminowej detali stalowych i żeliwnych w agregatach mechanicznych: w stężeniu 0,5 – 2,0 %

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

Składniki koncentratu są odporne na wysokie temperatury rzędu 500oC i nie zmieniają swoich własności w czasie długotrwałego ogrzewania do tej temperatury.

Koncentrat nie zawiera substancji palnych, trucizn i środków szkodliwych. Może być przechowywany w temperaturze powyżej 0oC. Składniki koncentratu są zgodne ze wszystkimi typowymi chłodziwami emulsyjnymi, półsyntetycznymi i syntetycznymi. Przenosząc się na hartowanych detalach do tych chłodziw dodatkowo je uzdatniają antykorozyjnie oraz poprawiają ich stabilność, pH, trwałość, zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybowe.

7.

Koncentrat Inhibitorowy SF

Może być stosowany jako dodatek do wszelkiego typu azotynowych i bezazotynowych płynów obróbkowych w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym.

Jest doskonałym komponentem antykorozyjnym w procesach obróbki powierzchniowej detali stalowych na mokro oraz przy obróbce wibrościernej.

Jako dodatek do chłodziw obróbkowych: w stężeniu 0,2 – 1,0 %

Jako dodatek do pasywacji detali stalowych w myjkach: w stężeniu 2 – 5 %

Jako dodatek do pasywacji detali stalowych w piecach hartowniczych po odpuszczaniu: w stężeniu

2 – 10 %

Do wszelkich wodnych pasywacji krótkoterminowych detali stalowych i mosiężnych: w stężeniu 2 -5 %

Do pasywacji długoterminowej: w stężeniu 15 – 25 %

Najefektywniejszym zastosowaniem KONCENTRATU INHIBITOROWEGO SF jest stosowanie go do korekty antykorozyjności chłodziw w miarę pogarszania się tego parametru.

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

KONCENTRAT INHIBITOROWY SF jest biostabilny w koncentracie i praktycznie całkowicie biodegradowalny po odpowiednim rozcieńczeniu w ściekach. Jest ekologicznie czysty – nie zawiera azotynów, fosforanów organicznych i nieorganicznych, związków chloru, metali ciężkich, chromianów i siarki (w tym podatnych na rozkład mikrobiologiczny kwasów sulfonowych oraz ich estrów i soli). Zawiera inhibitory tworzenia się N-nitrozoamin - związków o znanym działaniu rakotwórczym.

Jest bardzo wydajny, łatwo usuwalny nawet letnią wodą, trwały w temperaturach ujemnych (do -10oC). Nadaje się rożnego typu wód (o twardości 5-20on). Można go mieszać z chłodziwami emulsyjnymi i roztworowymi, podnosząc ich antykorozyjność, trwałość, pH, stabilność, zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybowe

 

 

III. POZOSTAŁE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU METALOWEGO

lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
8.

Biosynt W

 

PRODUKT BEZAKCYZOWY

Środek zapobiegający przywieraniu odprysków spawanego metalu i elektrod do powierzchni spawanej w procesach spawania elektrycznego. Stosuje się bez rozcieńczania z wodą ( w stanie dostawy).

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

 

W skład BIOSYNTU W wchodzą: syntetyczny dodatek antyadhezyjny, niejonowe środki powierzchniowo-czynne (ułatwiające zmywanie BIOSYNTU W nawet zimną wodą), wysokoefektywne, bezazotynowe inhibitory korozji i substancje konserwujące oraz woda. Nie zawiera olejów mineralnych (parafinowych i naftenowych) oraz metylosilikonowych. Jest niepalny i nietoksyczny. W procesie spawania nie wydziela oparów drażniących drogi oddechowe spawacza i jest praktycznie bezzapachowy.

 

IV. PRODUKTY ANTYADHEZYJNE DLA PRZEMYSŁU PREFABRYKACJI ELEMENTÓW BETONOWYCH I BUDOWNICTWA DROGOWEGO

lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
9.

Biosynt MB-80

Stosowany w postaci 10- 20 % emulsji wodnej zapobiega przyleganiu masy asfaltowej do powierzchni maszyn i urządzeń stosowanych w wytwórniach mas bitumicznych.

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

BIOSYNT MB-80 zawiera pochodne naturalnych kwasów tłuszczowych, mono- i polialkohole, surfaktanty jonowe i niejonowe, wysokoefektywne bezazotynowe inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności antyadhezyjne i dodatki przeciwpienne. BIOSYNT MB-80 tworzy z wodą emulsje o wydłużonej trwałości i doskonałych własnościach antyadhezyjnych. BIOSYNT MB-80 jest produktem biodegradowalnym (koncentrat: powyżej 80% według danych literaturowych).

10.

Ekobiotenol BET-B/R

 

 Reaktywny nieemulgujący olej antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

 Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, zwilżających, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy.

Może być nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli.

Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu. Lepkość kinematyczna                          w 20 oC: 12 – 15 mm2/s

11.

Ekobiotenol BET-K/R

Reaktywny nieemulgujący olej przeznaczony do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, zwilżających, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy.

Może być nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli.

Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu.Lepkość kinematyczna                          w 20 oC: 26 – 40 mm2/s

12.

Ekobiotenol BET-K/NL/R

 

Reaktywny nieemulgujący olej antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego.

5 l, 20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną i nie zawierającą rakotwórczych węglowodorów aromatycznych bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy.

Może być nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli.

Nie powoduje wybarwień na powierzchni betonu. Lepkość kinematyczna                          w 20 oC:18 – 25 mm2/s

 

 

V. POZOSTAŁE PRODUKTY CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

lp.Nazwa handlowa produktuDokładne przeznaczenieDostępne opakowaniaOpis techniczny produktu
13.

Biosynt M

Środek pomocniczy dla przemysłu gumowego, zapobiegający sklejaniu się kontaktujących się ze sobą powierzchni gumowych.

20 l, 30 l (bezzwrotne)

200 l, 600 l, 1000 l (zwrotne)

lub inne uzgodnione z Nabywcą

BIOSYNT M jest wodnym roztworem niejonowych i jonowych substancji powierzchniowo--czynnych. W temperaturze pokojowej jest żółtą, lepką cieczą o zapachu charakterystycznym dla użytych surowców. Według danych literaturowych BIOSYNT M jest produktem o wysokiej biodegradowalności.

 

           Sprzedaż ze składu podatkowego wyrobów własnych wyprodukowanych w składzie podatkowym może się odbywać na dwa sposoby:

1)      Nasi klienci mogą dokonać zakupu naszych preparatów smarowych z zapłaceniem akcyzy (1 180,00 zł za    1 000 litrów - czyli 1,18 zł za 1 litr).

Akcyza zostanie naliczona do każdej ceny netto w wysokości 1,18 zł / litr, a dopiero od tego zostanie naliczony podatek VAT (23%). Nabywcy muszą też wcześniej poinformować czy chcą mieć podane na fakturze informację czy stawka akcyzy została naliczona i ujęta (pobrana) w jakiej kwocie.

lub

2)      Nasi klienci mogą dokonać zakupu naszych preparatów smarowych bez naliczania akcyzy w trybie zawieszonej akcyzy (nie naliczanej i nie pobieranej).

W takich przypadkach nabywcy naszych preparatów smarowych muszą:

a)        zarejestrować się jako podmiot zużywający preparaty smarowe (podmioty które zużywają preparaty smarowe do własnych produkcyjnych celów) na druku AKC-R w Urzędzie Skarbowym Dział Podatku Akcyzowego (najczęściej w mieście wojewódzkim, np. w Lublinie jest to Pierwszy Urząd Skarbowy) i otrzymać potwierdzenie rejestracji na druku AKC-PR lub zaświadczenie o rejestracji w zakresie zużywania preparatów smarowych o kodzie CN 3403;

lub

b)      zarejestrować się jako podmiot pośredniczący (firmy handlowe) druk AKC-R - "de facto" będzie to wymagało zarejestrowania się jako skład podatkowy - pozwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju podmiotom zużywającym;

 

Przed dostawą należy nam (Przedsiębiorstwo Ekologiczne "Ekoflora" Sp. z o.o.) potwierdzić zarejestrowanie się na specjalnym druku AKC-PR wydawanym przez właściwy Urząd Skarbowy. Do faktury i WZ będzie dodatkowo dołączony dokument dostawy oraz oświadczenie o przeznaczeniu do celów inne niż napędowe i energetyczne. Wszystkie w/w dokumenty muszą być podpisane i odesłane do Przedsiębiorstwa Ekologicznego "Ekoflora" Sp. z o.o. Będziecie też Państwo musieli prowadzić ewidencję zużywania zakupionych u nas preparatów smarowych.

Sposób zakupu (czy z akcyzą – czy też bez akcyzy) naszych produktów pozostaje do Państwa decyzji.

 

OSOBA DO KONTAKTU:

Dobrosław Rudny

tel. kom. 504 19 00 37

e-mail: ekoflora@ekoflora.com.pl

www.ekoflora.com.pl

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.